nói rằng: “Họ đang tiến hành công việc trục vớt trong lãnh hải Trung Quốc mà không được phép”

TULAR:
Thảo luận chính thức về đề cử nên bắt đầu sau kỳ họp Quốc hội thường kỳ”

Sau khi mô tả Dokdo là lãnh thổ vốn có của Nhật Bản trong sách trắng quốc phòng năm 2005

TULAR:
người đang tham gia Đảng có sự tham gia của nhân dân

Một phong trào nhóm dân sự cánh tả kêu gọi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương ngày 2 tháng 6 năm ngoái

TULAR:
92㎡ diện tích đất thuộc sở hữu của Công ty Phát triển Đô thị Hyosung (giá trị sổ sách là 230

dự kiến ​​những tác động sẽ không đáng kể

TULAR:
Sách trắng quốc phòng Nhật Bản (xuất bản hàng năm) có trọng lượng lớn do nó thông qua nghị quyết nội các

vì đảng cầm quyền đang cố gắng tăng tỷ lệ tham gia bỏ phiếu

TULAR:
nhưng thiệt hại đã tăng lên do sự giám sát kém của chính quyền

Tỷ lệ kèo anh Tự tin vào cõi siêu hình chìm Cheonan

TULAR:
giải thích rằng rất khó để trừng phạt bản thân việc thể hiện đơn giản

đồng thời cũng có biểu hiện kiềm chế những biểu hiện gay gắt khi bước vào giai đoạn đối thoại

TULAR:
cần đẩy nhanh việc xây dựng căn cứ hải quân ở Jeju

Bạn có thể nhìn thấy rất nhiều cảnh đẹp và khác nhau

TULAR:
Người Hàn Quốc tích cựcvà làm việc chăm chỉ Tôi cũng cảm thấy như vậy ở chỗ tôi yêu thiên nhiên như người Mỹ vậy